Om kyrkan

Vi vill vara en kyrka med rum för hela livet.

Vårt uppdrag är att erbjuda befrielse och upprättelse genom mötet med Guds son Jesus Kristus som är världens frälsare!

I vår kalender kan du hitta olika slags gemenskapsträffar där alla är välkomna att delta, även du som nu läser detta. Vi är två sammanflätade församlingar som gör allt tillsammans så vi ser oss som en församling. Vi har två kyrkobyggnader, en i Björklinge och en i Skuttunge. Vi tillhör samfundet Equmeniakyrkan.