Musik i sommarkväll

Söndagen den 9 juni
Kl. 18:00 i Björklinge Missionskyrka

Välkommen till Musik i sommarkväll!

Tema: Från mörker till ljus

Medverkande:

Sång, tal och musik: Jimmy & Ann-Sofie Norin

Efter konserten fortsätter gemenskapen kring kaffeborden