Hitta

Startsida Vi träffas..... Vi träffas Upplandsmötet 2022

Dagens bibelord

Musik

Kören

I vår Herres trädgård

Bilder

Översikt

Alla menyerLördag den 22 oktober


Sångworkshop, med Sångkompaniet från Ansgarskyrkan Västerås med start kl. 13.00.

Sångglädje tillsammans med Elisabet Odebäck och Alf Rikner,

tidigare aktiva också i Lyckebokyrkan.

De visar på ett koncept att sjunga med alla åldrar och utan gränser. 

Anmälan till Bilda för att vara med på sångworkshopen: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  

Tillsammans sjunger denna workshop på lördagskvällen

och de som kan medverkar även på söndagens gudstjänst.


Seminariedag, med start kl. 13.00. Det blir en rad olika seminarier,

vart och ett på 90 minuter, som du kan välja mellan.

Allt från församlingsutveckling, bibelstudier, hur vi kan hantera svåra frågor

i vår gemenskap och om klimatets utmaning.

Seminarieledare: Lasse Svensson, Marcus Olsson, Lena Bergström,

Johnny Jonsson, Anna-Lena Jarl, Anders Jonåker.


Högtidskväll, med start kl. 18.00. Vi lyssnar till kören som övat under dagen

och får ta del av ett samtal mellan Domprost Annica Anderbrant,

Petter Jakobsson, rådgivare på Svenska Missionsrådet och

regional kyrkoledare Jenny Dobers.

Ett samtal om att vara en kyrka i tiden, i vårt land och i vår värld.

Samtalsledare: Torbjörn Bådagård och Malin Lagerlöf.


Kvällsamling i Baptistkyrkan med start kl. 20.30.

Utmaningar av ”Gatupastor” Marcus Olson,

musiker från Valsätrakyrkan.


Söndag den 23 oktober


Gudstjänst med nattvard, kl. 11.00. Predikan av kyrkoledare Lasse Svensson,

sång av sångworkshopen under ledning av Elisabet Odebäck och Alf Rikner,

arrangörförsamlingarnas pastorer, kyrkkaffe.


Plats:  Uppsala Missionskyrka, St: Olofsgatan 40 Uppsala 

Kostnad för deltagande i sångupplevelsen eller seminariedagen samt kvällsprogrammen 100 kr.

Kollekt på lördagskvällen till Diakonia och på söndagen till Equmeniakyrkan. 


Inbjudande församlingar: Björklinge och Skuttunge Missionsförsamlingar, Gredelbykyrkans församling, Knivsta,

Lyckebokyrkans församling Storvreta, Rodenkyrkan Norrtälje, Sätunakyrkans församling, Märsta, Uppsala

Baptistförsamling, Uppsala Missionsförsamling, Valsätrakyrkans församling Uppsala, Österledskyrkans församling,

Gamla Uppsala.

Mötet arrangeras tillsammans med Studieförbundet Bilda .