Missionshuset byggdes 1891 i Hagby, Skuttunge.

Bilden är från 2016.